2.Trimestre ayrıntılı fetal anomali taraması

Omurilik kılıfı (Conus medullaris): Normal konum
Arka çukurda kum saati görünümü: Blake poşu kisti
Kalpte delik:Ata binen aorta
Normal göziçi lensler
Lale belirtisi (Tulip sign): Hipospadyaz
Fetal kalp muayenesi
Bebek kalbi 4 odacık görünümü

2. Trimester Ayrıntılı Fetal Anomali Taraması

 Tercihan  gebeliğin 18-22. haftaları arasında  yapılan ve ana amacı bebekte normaldışı  bir gelişim ve görünüm olup olmadığını belirlemek olan ultrasonografik bir işlemdir.

2. Trimester ayrıntılı fetal anomali taraması karından yüksek çözünülürlükle çalışan gelişkin bir ultrasonografi sistemi kullanılarak yapılır. Ortalama 20-30 dakika sürer. İdeal olarak bu konuda eğitimli perinatoloji uzmanı  tarafından yapılmalıdır. İşlem sonucunda bebekteki tüm ölçüm sonuçlarını ve yorumlanan tüm görüntüleri içeren bir rapor verilir. Rapor bebeğin gelişimi, normal ve anormal bulguları  ve bunlara ilişkin önerileri  içerir.  2. Düzey detaylı ultrasonografi bebeğinize ilişkin belki de hayatında bir daha hiç bakılmayacak çok önemli ayrıntıları içeren ciddi bir tıbbi görüntüleme işlemidir. Bu nedenle  mümkün ise tüm işlemin CD/DVD kaydının tıbbi bir döküman olarak saklanmak üzere  istenmesi önerilir.

 2 Düzey ayrıntılı ultrasonografi  şu bileşenlerden oluşur:

 • Genel: Bebeğin sayısı, konumu, kalp atımı, hareketleri, plazenta yerleşimi ve gebelik kesesindeki su miktarı belirlenir.
 • Fetal biometri:  Baş çevresi, baş çapı, karın çevresi, kol boyu, uyluk kemiği boyu ölçülür. Bu ölçümlerden yararlanarak tahmini bebek ağırlığı belirlenir.
 • Fetal nörosonografi: Aşağıdaki oluşumlar gözden geçirilir:
  • Kafatası kemikleri ve kaynama hatları(suturalar)
  • Subaraknoid mesafe
  • Beyin
   • Parenkimal integrite
   • Yüzeyel girintiler
    • Sylvian fissür
    • Parietooksipital  fissür
  •  Orta beyin
   • Cavum septum pellucidi
   • Corpus callosum
   • Lateral ventrikül ön boynuzları
   • Talamus
   • 3. Ventrikül
  • Arka beyin
   • Lateral ventrikül arka boynuzları
   • Beyincik
    • Tonsiller
    • Vermis
   • Cisterna manga
   • Rombensefalik septumlar
   • 4. Ventrikül
   • Tentoryum serebelli
   • Pons
 • Fetal kalp taraması:  Aşağıdaki oluşumlar gözden geçirilir:
   • Karındaki iç organların yerleşimi
   • Kalbin konumu, cesameti, ekseni, simetrisi, ritmi
   • Kulakçıklar ve karıncıklar
   • Kalbi ikiye ayıran duvar ve kalp kapakları
   • Büyük atardamarlar ve dalları
   • Büyük toplardamarlar
   • Akciger toplardamarları 
 • Detaylı organ taraması: Aşağıdaki oluşumlar gözden geçirilir:
   • Yüz
    • Gözler
    • Lensler
    • Ağız ve dudaklar
    • Dil
    • Küçük dil ve yumuşak damak
    • Üst çene ve sert damak
    • Alt çene
    • Kulaklar
   • Boyun
    • Gırtlak
    • Yutak
    • Tiroid
    • Nefes borusu, yemek borusu
   • Göğüs kafesi
    • Akciğerler
    • Timus bezi
    • Omurga ve Kaburgalar
    • Yemek borusu
    • Nefes borusu
    • Diyafragma
   • Karın
    • Karın ön duvarı
    • Karın içi zarı
    • Karaciğer
    • Safra kesesi
    • Mide
    • İnce ve kalın barsaklar
    • Ana atardamar (Aorta) ve dalları
    • Süperior mesenterik arter(gerektiğinde)
    • Ana toplardamar(İnferior vena cava)
    • Göbek toplardamarı (umbilikal ven) ve dalları
    • Böbreküstü bezleri
    • Böbrekler
    • İdrar yolları
    • İdrar torbası
    • Cinsel organ
   • İskelet sistemi
    • Kollar ve bacaklar
    • El ve ayak parmakları
    • Köprücük ve kürek kemikleri
    • Omurga
   • Plazenta ve kordon
    • Plazenta:
     • Yerleşim
     • Cesamet
     • Görünüm
     • Rahim kası ve çevre organlara tahribat (invazyon)
    • Kordon:
     • Göbekte fıtıklaşma
     • Atardamar sayısı
     • Kıvrımlaşma(coiling) düzeyi
     • Plasental yapışma yeri
 • Genetik sonogram: Bebekte Down sendromu olma ihtimalini arttıran belirteçler gözden geçirilir:
   • Ense plisi kalınlığı
   • Burun kemiği uzunluğu
   • Yüz açısı
   • Burunönü (prenazal) ödem
   • Fetal profil çizgisi
   • Yan ventrikül arka boynuz kalınlığı
   • Kol ve uyluk kemik boyları
   • Serçe parmak kemikleri
   • Kalp(Delik/ kireçlenme/Sıvı toplanması/Kapak kaçağı)
   • Sağ kol atardamarının çıkış yeri
   • Mide (Çifte kabarcık, mide yokluğu)
   • Barsaklardaki parlaklık seviyesi (hiperekojenite)
   • Böbrek içerisinde idrar birikimi seviyesi
   • Böbrek dokusu parlaklığı
   • Leğen kemikleri açısı
   • Kaburgaların sayı ve simetrisi
   • Ayak başparmağı açıklığı
 • Rahim ağzı:Erken doğum olasılığını öngörebilmek için standart bir yaklaşım ile ölçülür.
   • Uzunluk
   • Rahim iç ağzı açıklığı
 • Doppler ultrasonografi: Bebeğin dolaşımındaki direnci, kanın akım hızı belirlenerek bebekte kansızlıktan, gelişim kısıtlılığın kadar birçok problemin tanı ve tedavisi sağlanır
   • Ortabeyin atardamarı
   • Göbek kordonu atardamarı
   • Ductus venosus
   • Annenin rahimi besleyen atardamarları

 

Perinatoloji hekiminizi nasıl seçmelisiniz?

 Aslında yurdumuzda hizmet sektöründeki genel sorun olan “standartların yetersiz denetimi” perinatoloji sektöründe de mevcuttur. İyi standartta hizmet alabilmeniz için gerekli asgari koşullar kısaca şunlardır:

 • Perinatoloji uzmanlık belgesi
 • Üst sınıf renkli Doppler ultrasonografi cihazı
 • Uygun fiziki ortam
 • Yetkin ve deneyimli hekim ve yardımcı tıbbi personel

İyi standartta bir 2 Düzey ayrıntılı ultrasonografi işlemi şu ögeleri içerir:

 • İşlemden önce bilgilendirme ve onam alınır
 • Annenin tıbbi geçmişi ve aktüel gebelik geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi alınır
 • Muayenede sistematik bir biçimde bebeğin ultrasonografi ile incelenebilecek tüm organları gözden geçirilir. Gözden geçirilen tüm anatomik yapıların görüntüleri kaydedilir
 • Bulgular görsel materyal eşliğinde(standart bir muayenede ortalama 50 civarında anatomik görüntü kaydedilir) raporlanır
 • Tüm bulgular anne ve babaya ayrıntılı olarak izah edildikten  sonra anne ve babanın soruları için yeterince zaman ayrılır
 • Olası bir problemde kolay ulaşım için gerekli iletişim bilgileri anne ve baba ile paylaşılır

Tabii bütün bu zahmetlere girmeden daha pratik bir yol da izleyebilirsiniz. Güveninizi kazanmış kadın doğum hekiminizden size bir perinatolog tavsiye etmesini isteyiniz. Büyük bir olasılıkla o, yukarıdaki denetimi sizin namınıza yapacak ve sizin doğru bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.