Renkli Doppler ultrasonografi

Kullanım alanları

Bebek kordonunun eşe değil zarlara yapışması(velamentöz insersiyon)

Renkli Doppler damarlar içerisindeki kan akımının yönünü belirlemek amacıyla yapılan ve  renk kodlamasını içeren dinamik ultrasonografik inceleme yönteminin adıdır. Renkli Doppler, fetal ekokardiografide, gebelik zehirlenmesi(preeklampsi) ve rahim içi geriliği (IUGR) olgularında  risk tayini ve yönetiminde, bebek kordonu ve plasentaya ait anomalilerin tanımlanmasında, anne ve bebeğe ait tümöral kitlelerin tanısında, bebeğin düşük kan değerlerinin(anemi) tanı ve yönetiminde kullanılır.