11-14 hafta (İlk üç ay) tarama testi

Baş pop mesafesi ölçümü
12 hafta 4 gün: 3 boyutlu görünüm
12 hafta 1 gün: bel açıklığı(Açık Spina Bifida)
Simetrik kaburgalar
Anormal seyirli aorta (Question mark sign)
13 hafta: Sağ aortik ark

11-14 hafta (İlk üç ay) tarama testi

İlk üçay tarama testi gebeliğin 11-14. Haftaları arasında yapılır. Test  sırasında anne ve bebeğin ultrasonografik bulguları , biokimyasal ve biofiziksel laboratuar test bulguları ve annenin tıbbi ve  gebelikle ilgili geçmişine dair bulgular derlenerek kaydedilir. Elde edilen veriler bu iş için üretilmiş özel bir yazılım vasıtası ile değerlendirilerek gebelikte ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelere ait olasılıklar(riskler) saptanır. Kısaca özetleyecek olursak :

Ultrasonografi : Yüksek çözünülürlüklü   ve ilk üçay için özel olarak ayarlanmış,  çok iyi kalite bir ultrason cihazı ile yapılır.  İlk aşamada bebeğin baş popo mesafesi ve ensede biriken sıvının yarattığı saydamlık ölçülür.  Daha sonra sistematik olarak  şu noktalar gözden geçilir:

 • Kafatası kemiklerinin bütünlüğü
 • Beyini ortadan ikiye ayıran zarın bütünlüğü(Falks serebri)
 • Beyin omurilik sıvısını üreten süngersi cisimler(Koroid pleksuslar)
 • Orta ve arka beyin yapıları (Talamus, serebral pedinkülller, Aquaductus Sylvii)
 • Beyin içi saydamlığı(Orta beyin, 4. Ventrikül, sisterna magna)
 • Orta beyin falks oranı
 • Heriki göz çukuru ve mercekler(lensler)
 • Bebek yüz profili (Burun kemiği,  yüz açısı)
 • Sert damak, alt çene kemikleri
 • Heriki kol, el  ve parmaklar
 • Karın duvarı bütünlüğü, göbek kordon çıkış yeri
 • Mide , böbrekler ve idrar torbası, göbek kordonundaki atardamar sayısı
 • Heriki Uyluk, bacak ve ayaklar
 • Omurga
 • Kalp 4 odacık , kalbe giren akımlar(AV kapaklar), kalpten çıkan büyükdamarlar(Aorta, pulmoner arter),Mümkün olduğu takdirde sağ kola giden atardamar ve akciğerlerden kalbe kanı getiren damarlar
 • Sağ kalp kapağı işlevsel bütünlüğü(Kaçak araştırılması)
 • Kalbe kan getiren damarlar içerisindeki akım (Ductus venozus)
 • Karın ve göğüs boşluğunu ayıran zarın bütünlüğü(Diyafram)
 • Bebeğin eşinin(Plasenta) yerleşimi ve bütünlüğü
 • Göbek kordonunun plasenta üzerinde tutunduğu yer
 • Rahim ağzı boyu
 • Rahimi besleyen anneye ait atardamarlardaki direnç

 Biyokimyasal testler: Anne kanındaki gebelikle ilintili plasental protein-A(PAPP-A) ve serbest insan beta koryonik gonadotropin (free beta hCG) seviyeleri belirlenir.

Biyofizik testler: Annenin kan basıncı heriki koldan ikişer defa ölçülerek ortalaması alınır. Annenin boyu ve kilosu tesbit edilir.

Tıbbi geçmiş: Annenin tıbbi ve gebelik geçmişine ait aşağıdaki  aşağıdaki bilgiler toplanır

 • Önceki doğumlarda kromozom bozukluğu olan bebek
 • Sigara
 • Diyabet
 • Düşük doğum tartılı doğum hikayesi,
 • Erken doğum hikayesi
 • Yüksek tansiyon hikayesi
 • Gebelik zehirlenmesi hikayesi (Preeklampsi) (Annede ve anenin annesinde)
 • Lupus
 • Antifosfolipid sendromu
 • Gebe kalma şekli (tedaviyle/kendiliğinden)

Bütün veriler “Fetal Medicine Foundation/Londra” tarafından risk değerlendirme için özel olarak üretilmiş bir programa girilerek bebek ve gebelikle ilgili aşağıdaki riskler belirlenir:

 • Kromozom anomalili (zihinsel özürlü) bebek sahibi olma riski
 • 34. Haftadan önce ciddi tansiyon yükselmesi(ağır preeklampsi) riski
 • 37. Haftadan önce ciddi gelişim kısıtlılığı riski
 • 34. Haftadan önce erken doğum riski

Yukarıda bildirilen standartta yapılan ilk üçay tarama testi ile anne karnındaki Down sendromlu bebeklerin %90nını tanımlamak mümkün olur. 

Zihinsel özürlü bebek olma riski belirli bir değer aralığında (1/100-1/1000) bulunduğunda daha duyarlı bir tarama testi(bebek DNA testi), risk 1/100 den daha yüksek bulunduğunda kesin tanı için bebeğin hücrelerinin incelenmesini içeren tanı testlerinden birisi (koryon villüs biyopsisi veya amniyosentez) önerilir.

Ağır preeklampsi veya gelişim kısıtlılığı riski yüksek bulunursa, annenin diyetinde, gebe takip protokolunda değişiklikler yapılır, kanın pıhtılaşma eğilimini azaltacak önlemler alınır.

Erken doğum riskinin yüksek bulunması halinde rahim ağzı boyu düzenli şekilde takip edilir ve gerekirse  rahimin kasılmaya eğilimini azaltan ilaçlara başlanabilir.

Yukarıda tarif edilen protokol ile muayene edilen ve normal bulunan bebeklerde, olası doğumsal anormalliklerin de  yaklaşık  %40-50si safdışı bırakılmış olur. 

Bütün bu gerekçeler ile 11-14 hafta tarama testi ve bebeğin ayrıntılı ultrasonografik muayenesinin  deneyimli ve  11-14 hafta tarama testi için lisanslı  bir hekim tarafından yapılmasında sayısız fayda vardır.

11-14 hafta ultrasonografisi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen linki tıklayınız:http://www.fetalmedicine.com/fmf/FMF-turkish.pdf

Türkiyedeki lisanslı 11-14 hafta ultrasonografisi uygulayıcıları hakkında bilgi edinmek için lütfen linki tıklayıp haritadan Türkiye' yi seçiniz : https://www.fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT
11-14 hafta bebek kalp taraması
Renkli Doppler ultrasonografi yardımıyla normal görünümde olduğu saptanan 12 hafta 1 günlük bebek kalbi